De toekomst van SAMEN STERK

Gepubliceerd op

Niet alleen de projecten, ook de manier van werken is een belangrijk onderdeel van het project Samen Sterk. We willen graag de werkwijze in beeld brengen, omdat we er van overtuigd zijn dat het projectmatig werken een belangrijk element is bij het toekomstbestendig maken van het onderwijs en in het blijven inspelen op de behoeften van kwetsbare jongeren op Zuid. Daarom hebben de projectmanagers van Samen Sterk hun eigen werkwijze geëvalueerd en een werkwijze ontwikkeld die gebruikt kan worden bij de beoordeling van een projectidee. Er staan vragen in over eigenaarschap, de probleemstelling, probleemeigenaar, haalbaarheid en kaders. Wat willen we in een project? Wat zijn de extra’s? Wat maakt het leuker, mooier, beter, maar is niet noodzakelijk? Wat hebben we nodig van onszelf en van anderen, hoeveel tijd welke kennis, kunde en contacten? Op basis van de antwoorden wordt een besluitvormingsmemo geschreven, dat als basis kan dienen voor een projectplan. Uiteraard wordt in het projectplan ingezoomd op de duurzame output, de concrete resultaten, en op duurzame outcome, het bereikte effect dat voorgekomen is uit producten en activiteiten.

Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid

Wilt u meer weten over het project Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

STC Group
Jonneke de Jong (projectleider)
samensterk@stc-r.nl
010 44 86 000

Postbus 63140
3002 JC ROTTERDAM