Beroepsprofielen van de toekomst

Gepubliceerd op

De afgelopen periode zijn verschillende personen uit het maritieme cluster en de logistieke en transportsector geïnterviewd. Aan de respondenten werd gevraagd welke trends en ontwikkelingen zij zien in hun werkveld op het gebied van technologie, in de maatschappij en in de wereld van werk.

Uit de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn beroepsprofielen van de toekomst gedestilleerd. De profielen worden gebruikt voor het in kaart brengen van eventuele (toekomstige) skills mismatches tussen beroepenveld en onderwijs. Ook kunnen ze op deze manier richting geven aan onderwijsontwikkeling die ingezet wordt om de toekomstbestendigheid van mbo-opleidingen in de bovengenoemde sectoren verder te vergroten.

 

Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid

Wilt u meer weten over het project Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

STC Group
Jonneke de Jong (projectleider)
samensterk@stc-r.nl
010 44 86 000

Postbus 63140
3002 JC ROTTERDAM