entree tot de haven

Entree tot de Haven

Gepubliceerd op

Entree tot de Haven (EtdH) is de niveau 1-opleiding waarbij jongeren worden voorbereid op een vervolgopleiding op niveau 2 óf op een baan in of om de Rotterdamse haven.

Daarbij worden zij intensief begeleid en krijgen zo een brede oriëntatie op dit werkveld en op hun kansen. Ze doen vakkennis op bij de opleiding Assistent logistiek medewerker en leren hoe ze zich moeten gedragen op de werkvloer. Daarnaast leren ze sollicitatiegesprekken voeren en een cv maken. Veel bedrijven hebben zich achter het initiatief geschaard en vullen de mogelijkheden aan die het STC als vakschool heeft om jongeren zonder startkwalificatie verder te helpen. Dat kan door het verzorgen van gastlessen, het bieden van passende stageplekken en aanvullende begeleiding, het verzorgen van bedrijfsbezoeken of het meedenken over de doorontwikkeling van het curriculum.

Hun steun voor EtdH bekrachtigen zij door het tekenen van samenwerkingsovereenkomsten met het STC. Het entreeteam, het begeleidingsteam en Samen Sterk-consortium-partner ‘De Nieuwe Kans’ werken daarnaast goed en nauw samen aan de methodiek zodat deze jongeren op passende wijze begeleid worden tijdens hun opleiding. Ook belangrijk: de belangstelling van jongeren voor Entree tot de Haven is goed, blijkt uit het aantal aanmeldingen. Dat is ook gunstig voor de arbeidsmarkt die ook de komende jaren blijft vragen om goed opgeleid en gekwalificeerd personeel.

Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid

Wilt u meer weten over het project Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

STC Group
Jonneke de Jong (projectleider)
samensterk@stc-r.nl
010 44 86 000

Postbus 63140
3002 JC ROTTERDAM