Toekomstscenario’s en toekomstbeelden

Gepubliceerd op

De toekomstbeelden die tijdens de conferentie door de verschillende groepen zijn geschetst vormen de basis van vier uiteindelijke toekomstscenario’s. Elk scenario geeft een beeld van hoe de wereld er daadwerkelijk uit kan zien anno 2030. Ontwikkelingen op technologisch en maatschappelijk gebied en veranderingen in de wereld van werk zijn hierin uitgewerkt.

Uit de desk study en interviews met het bedrijfsleven zijn een aantal trends te halen. Tijdens de toekomstconferentie bleek dat de trends die voor de aanwezigen de grootste impact hebben op het maritieme cluster en logistieke en transportsector, technologische ontwikkeling en het tekort aan arbeidskrachten zijn. Door deze trends te kruisen in een assenstelsel ontstaan er vier kwadranten. Elk kwadrant is uitgewerkt in de vorm van een toekomstscenario. Klik op de titels naast het schema hieronder om de verschillende scenario’s te lezen.

 

Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid

Wilt u meer weten over het project Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

STC Group
Jonneke de Jong (projectleider)
samensterk@stc-r.nl
010 44 86 000

Postbus 63140
3002 JC ROTTERDAM