Werkpakket II: vertaling van profielen naar programma’s

Gepubliceerd op

Op basis van de uitkomsten van werkpakket I wordt in werkpakket II gekeken hoe groot het verschil is van de gewenste / toekomstige competenties ten opzichte van competenties die nu worden aangeleerd en naar de manier waarop deze worden aangeleerd/ontwikkeld bij studenten. Dit om zicht te krijgen op de aard en omvang van de veranderingen die in het curriculum en het onderwijsproces nodig zijn om de beoogde impuls te geven aan de toekomstbestendigheid daarvan. Het scherpstellen en daadwerkelijk doorvoeren van deze ontwikkeling in het STC onderwijsproces en –materiaal, in het regulier onderwijs en vervolgens in trajecten die zich specifiek richten op jongeren uit Rotterdam-Zuid, vormt de kern van werkpakket II.

Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid

Wilt u meer weten over het project Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

STC Group
Jonneke de Jong (projectleider)
samensterk@stc-r.nl
010 44 86 000

Postbus 63140
3002 JC ROTTERDAM