Over ons

In tegenstelling tot veel grootstedelijke regio’s waar vergrijzing de komende jaren toeslaat, verjongt Rotterdam-Zuid. Deze jonge bevolking gaat een belangrijke rol spelen in Rotterdam en de regio. Belangrijke randvoorwaarde is wel dat het relatief lage opleidingsniveau van de jeugd op Rotterdam-Zuid stijgt en beter aansluit bij de behoefte van diverse economische groeisectoren. Dit is het belangrijkste doel van het programma ‘Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid’.

Wegwerken afstand tot arbeidsmarkt
‘Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid’ (Samen Sterk) is een samenwerkingsproject tussen STC Group, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties. Het project is mede-mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO). De projectpartners gaan aan de slag met het wegwerken van de achterstanden op de arbeidsmarkt die jongeren op Rotterdam-Zuid en in Stadshavens hebben. Ongeveer de helft heeft een mbo- of hbo-opleiding afgerond; in heel Rotterdam is dat 62%. Daarnaast verlaat ongeveer een kwart van de jongeren op Zuid de schoolbanken zonder startkwalificatie (minimaal een mbo-diploma op niveau 2). Naar schatting kampt bovendien circa 30% van de leerlingen op Zuid na het verlaten van de basisschool met een taalachterstand. De afstand tot de arbeidsmarkt is dus groot, terwijl er binnen een aantal sectoren voldoende kans op werk is.

Banen van de toekomst
De werkgelegenheid in het maritieme cluster, de transport- en logistieke sector en het havenindustrieel complex is de afgelopen jaren op peil gebleven en in een aantal gevallen zelfs gegroeid. Dit is mede te danken aan het aanpassingsvermogen van deze sectoren op economische en technologische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. De ontwikkelingen in deze sectoren zullen elkaar ook de komende jaren in snel tempo opvolgen. Wat dit betekent voor de banen, medewerkers en opleidingen van de toekomst is een van de onderzoeksvragen die, samen met het bedrijfsleven, beantwoord moet worden in het project Samen Sterk. Op basis van de uitkomsten hiervan worden opleidingsprogramma’s, lesmaterialen en trainingsmiddelen aangepast en ingezet ten behoeve van o.a. jongeren op Zuid. Daarnaast wordt er onder de vlag van het project Samen Sterk een intensief begeleidingstraject voor jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt ontwikkeld. Tot slot komt er een campagne om jongeren op Rotterdam-Zuid te enthousiasmeren voor werken en leren in het maritieme cluster, de transport- en logistieksector en het havenindustrieel complex.

KERNCIJFERS

  • Consortium bestaand uit zes partijen: STC Group – (penvoerder), HISWA Vereniging, NMT, Maritiem Museum, Strukton Rail, Stichting De Nieuwe Kans.
  • Doorlooptijd: 4 jaar (juni 2016 – juli 2020)
  • € 5,6 miljoen budget: 50% Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO 50%) en cofinanciering consortiumpartners (50%)

Nieuws

Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid

Wilt u meer weten over het project Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

STC Group
Jonneke de Jong (projectleider)
samensterk@stc-r.nl
010 44 86 000

Postbus 63140
3002 JC ROTTERDAM