Beroepsprofielen van de toekomst

Met de desk study en de toekomstscenario’s is een beeld geschetst van de wereld in 2030. Voor iedere sector worden er andere veranderingen en ontwikkelingen verwacht. Om voor iedere beroepssector waar STC Group voor opleidt inzichtelijk te maken wat de precieze gevolgen zijn, zijn beroepsprofielen van de toekomst opgesteld. Dat is door ieder cluster van opleidingen aan de hand van het kwalificatiedossier, de beroepseisen en de toekomstverwachtingen gedaan. Met deze beroepsprofielen kunnen vervolgens lesprogramma’s aangepast worden, nieuwe lesstof ontwikkeld worden en docenten geschoold worden.

Nieuws

Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid

Wilt u meer weten over het project Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

STC Group
Jonneke de Jong (projectleider)
samensterk@stc-r.nl
010 44 86 000

Postbus 63140
3002 JC ROTTERDAM