Onderzoek toekomst

In het project worden meerdere activiteiten uitgevoerd die betrekking hebben op de toekomst van onder andere het onderwijs.

 

Desk study

Een van de activiteiten is een desk study die is uitgevoerd. In de desk study wordt ingegaan op de diverse trends en ontwikkelingen in de beroepen waar de STC-Group voor opleidt. Voor die desk study zijn interviews gehouden, is literatuur geraadpleegd en zijn trends geanalyseerd. De resultaten daarvan zijn verzameld in een handzaam boekje ‘Zicht op de Toekomst’. Dit kunt u hier downloaden

Vanwege de belangstelling voor de desk study werd in november 2017 een herdruk uitgevoerd en is in 2018 een Engelse vertaling verschenen.

Toekomstconferentie

Op 23 maart 2017 organiseerde Samen Sterk een toekomstconferentie over logistieke en maritieme beroepen. Ruim honderd vertegenwoordigers van bedrijven, brancheverenigingen, onderwijs en overheid bogen zich over vragen als: ‘Hoe ziet een loopbaan eruit in 2030?’, ‘Welke competenties hebben medewerkers van de toekomst mogelijk?’ en ‘Wat betekent dit voor een vakinstelling als de STC-Group?’ Voor een volledig verslag kunt u hier terecht.

Toekomstscenario’s

Naar aanleiding van de toekomstconferentie, de desk study en de memo met adviezen zijn vier toekomstscenario’s uitgewerkt. Ieder scenario geeft een beeld van de samenleving, baanperspectief en onderwijs in 2030. Voor een volledige weergave van de scenario’s klik hier. Ieder scenario is uitgewerkt in een korte film.


De nieuwe participatiesamenleving

 

Efficiëntie kent geen grenzen

 

De menselijke optimalisatie

 

Het systeem aan de macht

 

 

 

 

Nieuws

Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid

Wilt u meer weten over het project Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

STC Group
Jonneke de Jong (projectleider)
samensterk@stc-r.nl
010 44 86 000

Postbus 63140
3002 JC ROTTERDAM